top of page

דלפק אשטרום לייף

ארט.טופינג ברונזה

קצת על הפרוייקט:

עבודת אמן, בה אנו מיישמים ברונזה אמיתית ומעבירים אותה תהליך של התחמצנות, ומיישמים עליה הגנה מעולה תוך שימור יופיו ואופיו של החומר.

בפרוייקט ביצענו חיפוי ברונזה מושחר על גבי דלפקים בלובאים של פרוייקט הדגל של דן נדל״ן קבוצת אשטרום- Ashtrom Group, המוכר גם בשם LYFE בבני-ברק.

צילום : איתי בנית.

צילום: איתי בנית

מ"ר

רואי דוד.JPG

חיפוי ארט.טופינג ברונזה מושחר

עיצוב: leitersdorf_dannah

bottom of page